หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าแดง

ข้อมูลโรงเรียนวัดป่าแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าแดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130905
รหัส Smis 8 หลัก : 50030176
รหัส Obec 6 หลัก : 130905
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดป่าแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wadpadang
ที่อยู่ : หมู่ 6 ป่าแดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50320
โทรศัพท์ : 053-457977
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2520
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.wadpadang.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ทะลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09:26:34 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -