หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงตำ

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปงตำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงตำ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130889
รหัส Smis 8 หลัก : 50030170
รหัส Obec 6 หลัก : 130889
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงตำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongtum school
ที่อยู่ : หมู่ 1 ปงตำ ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50320
โทรศัพท์ : 053-457122
โทรสาร : 053-457122
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-69
อีเมล์ : pongtum122@gmail.com
เว็บไซต์ : www.banpongtum.sc.cmarea3.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปงตำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11.6
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:13:47 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -