อำเภอไชยปราการ

2459

คำขวัญอำเภอไชยปราการ พระเจ้าพรหมสร้างเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม
งามล้ำถ้ำตับเตา เมืองเก่าไชยปราการ

วัดถ้ำตับเต่า ในอำเภอไชยปราการ เป็นที่เที่ยวที่ผมอยากจะแนะนำ อยู่ในป่าที่อุดมสมบูรณ์เงียบสงบ เข้าไปแล้วเหมือนโดนสะกดให้นิ่งเงียบไปเอง  ภายในมี 2 ถ้ำ คือถ้ำแจ้งซึ่งประดิษฐานพระพุทธรูปโบราณ และถ้ำมืดซึ่งประดิษฐานเจดีย์นิ่ม  วัดถ้ำตับเต่ามีเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง

วัดถ้ำตับเต่า (3) วัดถ้ำตับเต่า (1) วัดถ้ำตับเต่า (2)

อีกหนึ่งที่น่าอัศจรรย์  น้ำซาวรู หรือ น้ำ20รู มหัศจรรย์อุโมงค์ส่งน้ำใต้พิภพที่หล่อเลี้ยงชาวอำเภอไชยปราการ จึงเรียกว่า “เมืองมหัศจรรย์ น้ำซาวรู” เป็นธารน้ำธรรมชาติไหลออกจากช่องหิน กลายเป็นลำน้ำสายใหญ่

ตาน้ำไชยปราการ (1) ตาน้ำไชยปราการ (2)

นอกจากนั้นที่เที่ยวอย่าง กาดเมืองผี สระน้ำมรกต แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ถ้ำผีแมน ก็น่าเที่ยวไม่แพ้กัน เป็นการค้นพบแหล่งอารยธรรมโบราณของมนุษย์ที่เคยตั้งรกรากอยู่ในแถบนี้ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มหัศจรรย์แห่งหนึ่งของภาคเหนือ นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งสินค้าเหล่านี้สามารถส่งออกเป็นสินค้าโอท็อป (OTOP) สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่มากมาย

ด้านประวัติศาสตร์ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีปรากฎว่า พระเจ้าพรหมกุมารได้มาตั้งเมืองไชยปราการ (ทางด้านทิศตะวันออกของลำน้ำฝาง) เมื่อ พ.ศ.1661 และเมืองไชยปราการนี้เคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาไทยมาสมัยหนึ่ง ต่อมาอารยธรรมแถบนี้เริ่มคลายตัวลงประมาณปี 1839 เมื่อพญามังรายได้ย้ายศูนย์กลางจากเมืองเชียงราย ไปทางทิศใต้ และสร้างเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงขึ้นใหม่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปิง

เมืองไชยปราการเป็นเมืองที่แฝงไปด้วยความงดงามอันบริสุทธิ์ของธรรมชาติไว้มากมาย ยังเป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีผลิตผลทางด้านเกษตรกรรมที่เชิดหน้าชูตาหลากหลาย ได้แก่ ลิ้นจี่ กระเทียม โคนม ฯลฯ ดังนั้น กระทรวงมหาดไทยจึงได้เห็นความสำคัญในข้อนี้ อีกทั้งเห็นว่าสภาพท้องที่โดยทั่วไปเชื่อว่าจะมีความเจริญมากขึ้น และจะสามารถขยายตัวยิ่งขึ้นต่อไปในภายหน้า เพื่อประโยชน์ ในด้านการปกครองและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน จึงได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอไชยปราการ โดยแยกมาจากอำเภอฝาง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2531 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2530 และยกฐานะเป็นอำเภอไชยปราการ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2537

 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  717 ม.2 ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ
 รหัสไปรษณีย์  50320
 หมายเลขโทรศัพท์  053-457006
 หมายเลขโทรสาร  053-457029
 เว็บไซต์อำเภอ    www.chaiprakarn.go.th
 โรงพยาบาล   053-870444
 สภ.อ.ไชยปราการ    053-457011 053-457012

ตำบลในอำเภอไชยปราการ

สถานที่สำคัญในอำเภอไชยปราการ

 • ป่าพันปี สระมรกต
 • ถ้ำตับเตา
 • ถ้ำผีแมน
 • ถ้ำง๊อบ
 • น้ำตกห้วยทรายขาว
 • เขื่อนแม่ทะลบหลวง
 • หมู่บ้านหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
 • ป่าพันปี ป่าดึกดำบรรพ์
 • สระน้ำมรกต
 • สวนอินทผลัม
 • หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยสูน

วัดในอำเภอไชยปราการ

ตำบลปงตำ

 • วัดทุ่งยาว
 • วัดปงตำ
 • วัดมหิงสาวาส
 • วัดสุปัฎนาราม
 • วัดห้วยม่วง
 • วัดอรัญญวาสี

ตำบลแม่ทะลบ

 • วัดฉิมพลีวัน
 • วัดดอยหล่อ
 • วัดปักกัณตาวาส
 • วัดป่าแดง
 • วัดพระธาตุจอมคีรี

ตำบลศรีดงเย็น

 • วัดกิ่วจำปี
 • วัดเชียงหมั้น
 • วัดถ้ำตับเตา
 • วัดทรายขาว
 • วัดศรีดงเย็น
 • วัดสันต้นเปา
 • วัดสันทราย
 • วัดสุกาวาส
 • วัดหนองเทียนคำ
 • วัดหัวฝาย
 • วัดอินทาราม

ตำบลหนองบัว

 • วัดต้นโชค
 • วัดทาน้ำงาม
 • วัดบ้านปง
 • วัดบุญฑริกาวาส
 • วัดป่าไม้แดง

โรงเรียนในอำเภอไชยปราการ

การเดินทางไปอำเภอไชยปราการ

ระยะทางจากจังหวัด เชียงใหม่ ถึงอำเภอไชยปราการ ประมาณ 128 กิโลเมตร และ ระยะทางจากอำเภอไชยปราการ ถึงสำนักงานอุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา 12 กิโลเมตร สภาพถนนเป็นถนนลาดยาง ประมาณ 128 กิโลเมตร และถนนลูกรัง 12 กิโลเมตร


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า