อำเภอเวียงแหง

1984

คำขวัญอำเภอเวียงแหง พระธาตุแสนไหเป็นศรี ประเพณีหลายเผ่า ชมทิวเขาสุดสยาม งามล้ำค่าฟ้าเวียงแหง

วิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านในเวียงแหง เป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ไปใช้ชีวิตที่นั้น เพราะว่าหาที่แบบนี้ได้อยากในเมืองไทย  ที่อำเภอเวียงแหงส่วนมากจะเป็นคนไทใหญ่ มีลีซอบ้างบางส่วน  เวียงแหงทางเหนือติดรัฐฉานของพม่า ทางใต้ติดอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเส้นทางที่นักท่องเที่ยวแนวชอบขับ 4WD จากเวียงแหงมาปายด้วย แต่ต้องมาหน้าแล้งเท่านั้น

SONY DSC  SONY DSC

อำเภอเวียงแหงมีชื่อเดิมว่า “เมืองแหง” มีความสำคัญในฐานะเมืองหน้าด่านตามเส้นทาง­เดินทัพและการค้าระหว่างเมืองเชียงใหม่ ราชธานีของอาณาจักรล้านนา กับเมืองนาย (ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉาน ประเทศพม่า) เมืองแหงเป็นเมืองกึ่งกลางเส้นทางตามลำน้ำ­แม่แตง มีพื้นที่กว้างใหญ่ เหมาะแก่การสะสมเสบียงอาหารเลี้ยงกองทัพ มีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นมากมายตั้งแต่­อดีตจนถึงปัจจุบัน  อาทิ

[tie_list type=”starlist”]

 • เป็นเส้นทางเดินทัพของพระเจ้าบุเรงนองที่ทรงกรีธาทัพทหาร 90,000 นาย มายึดเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2101
 • จากตำนานสมเด็จพระนเรศวร ช่วงสุดท้ายของท่านที่วัดพระธาตุดอยเวา แม่สาย ว่าพระองค์ท่านเดินทัพผ่านเมืองแหงเพื่อจะไปตีกรุงอังวะที่ประเทศพม่าแต่เกิดทรงประชวรก่อนและสิ้นพระชนม์ที่เมืองหาง (ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉานประเทศพม่า) บางตำนานก็ว่าสิ้นประชนม์ที่เมืองแหง
 • เป็นเส้นทางเดินทัพของ 19 เจ้าฟ้าไทใหญ่ ทหาร 60,000 นาย ที่พระเจ้าบุเรงนองส่งมาช่วยเมืองพิษณุโลกตามคำขอของขุนพิเรนทรเทพ เนื่องจากทางล้านช้างยกทัพมาประชิดเมืองพิษณุโลกในปี พ.ศ. 2108
 • เป็นเส้นทางเดินทัพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงยกทัพทหาร 100,000 นาย มุ่งไปยึดเมืองนายกลับคืน และตรงไปทำลายพระเจ้ากรุงอังวะในปี พ.ศ. 2148
 • เป็นเส้นทางหลบหนีของเนเมียวสีหบดี ขุนศึกพม่าผู้พิชิต 3 อาณาจักร คือ ล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา หลังจากถูกกองทัพพระเจ้าตากขับไล่ออกจากเมืองเชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2317
 • เป็นเส้นทางรับเจ้าพม่ามายังเมืองเชียงใหม่ในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 6 (ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ปี พ.ศ. 2408

[/tie_list]

อ.เวียงแหง เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ สภาพท้องที่กันดาร และติดกับชายแดนประเทศพม่า มีสภาพเป็นเมืองปิด การคมนาคม ยากลำบากทำให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปกครอง พัฒนา และการป้องกันรักษาความสงบ จึงได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2524 ประกอบด้วย 3 ตำบล 12 หมู่บ้าน จนกระทั่งได้มีพระราชกฤษฎีกาตั้งเป็นอำเภอเวียงแหง เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2536“เวียงแหง” เป็นเมือง ๆ หนึ่งในอดีต มีตำนานเกี่ยวกันกับลำน้ำแม่แตงโดยกล่าวกันว่าในสมัยพุทธกาล พระเจ้าพร้อมด้วยพระอานนท์องค์อุปัฎฐากเสด็จจาริกและสั่งสอนโปรดสรรพสัตว์ จนบรรลุถึงเมืองเมืองหนึ่ง พระองค์ได้ประทับแรม ณ ยอดเขาเตี้ย ๆ ลูกหนึ่ง พอรุ่งขึ้นวันใหม่ มีพวกชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง (ยาง) บ้านแม่ยางกุ่ม ได้นำข้าวน้ำโภชนาอาหาร พร้อมกับแตงลูกหนึ่งถวายพระพุทธองค์ พระอานนท์ก็นำแตงลูกนั้นไปปอกเปลือกและผ่าเป็นซึก ๆ แล้วทิ้งเปลือกแตงโมลงในลำธาร ซึ่งต่อมาลำธารแห่งนี้ก็ปรากฏชื่อว่า “ลำน้ำแม่แตง” ขณะที่พระพุทธองค์ได้เสวยแตงที่พระอานนท์น้ำไปถวายนั้น พระทนต์ (ฟัน)  ก็กระเทาะออกมา (คำว่ากระเทาะนี้ภาษาท้องถิ่นใช้คำว่าแหง) ด้วยเหตุนี้เมืองแห่งนั้นจึงได้ชื่อว่า “เมืองแหง” เป็นเมืองหน้าด่านของเมือง เชียงใหม่ พ่อเหงซาววา เป็นพ่อเมืองคนสุดท้าย มีอายุอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2472 ปัจจุบันยังปรากฏคูเมืองเก่ารูปเมล็ดถั่ว ยาวกว่า 2 กิโลเมตรเศษ

 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ 3 ถนนร่วมใจ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์  50350
 หมายเลขโทรศัพท์  053-477061
 หมายเลขโทรสาร  053-477061
 เว็บไซต์อำเภอ    www.wianghaeng.com
 โรงพยาบาลเวียงแหง   053-477011-2
 สภ.อ.เวียงแหง   053-477066

ตำบลในอำเภอเวียงแหง

สถานที่สำคัญในอำเภอเวียงแหง

 • ถ้ำโบราณ
 • บ้านเปียงหลวง
 • พระบรมธาตุแสนไห
 • ไร่ช้างขาว
 • วัดฟ้าเวียงอินทร์
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยคำ

วัดในอำเภอเวียงแหง

ตำบลเปียงหลวง

 • วัดเปียงหลวง
 • วัดฟ้าเวียงอินทร์
 • วัดมกายอน
 • วัดม่วงเครือ
 • วัดห้วยไคร้
 • วัดอุทัยธาราม

ตำบลเมืองแหง

 • วัดกองลม
 • วัดกำแพงใหม่
 • วัดแม่หาด
 • วัดเวียงแหง
 • วัดห้วยหก

ตำบลแสนไห

 • วัดพระธาตุแสนไห
 • วัดม่วงป๊อก
 • วัดสามภู

โรงเรียนในอำเภอเวียงแหง

การเดินทางไปอำเภอเวียงแหง

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 และแยกซ้ายที่เมืองงายเข้าทางหลวง 1322 ระยะทาง 72 กิโลเมตร


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน