อำเภอฮอด

คำขวัญอำเภอฮอด ออบหลวงเลื่องลือชื่อ ชนยึดถือประเพณี สวนสนเขียวขจี ฮอดเป็นศรีรวมเผ่าชน

หน้าหนาวนี้หากคุณยังไม่รู้จะเที่ยวที่ไหน ท็อปเชียงใหม่อยากแนะนำให้คุณไปลองสัมผัส และดื่มด่ำกับบรรยากาศดีๆ ในอำเภอเล็กๆ อำเภอหนึ่งใน จ.เชียงใหม่ ที่เต็มไปด้วยความสวยงามของธรรมชาติอันน่าหลงใหล พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา มีวงเวียนหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ มีพื้นที่ประมาณ 1,430.38ตารางกิโลเมตร นั่นคือ “อ.ฮอด” อำเภอเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยความเงียบสงบเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติเป็นอย่างมาก

อำเภอฮอดแห่งนี้ก็จะมีอุทยานแห่งชาติออบหลวง ที่เป็นผาหินพิงชนกัน ตรงกลางมีแม่น้ำแจ่มใหลผ่าน เป็นภาพที่สวยแปลกตา บริเวณโดยรอบเคยเป็นแหล่งที่อยู่ของมนุษย์โบราณ และหากเดินขึ้นภูเขาไป จะเห็นวิวภูเขาสวยงาม ในเส้นทางไปออบหลวง ถ้าหากมาหน้าร้อน ก็จะพบกับพัทยาเมืองฮอด ที่เล่นน้ำคลายร้อน นั่งซุ้มกินอาหารอร่อย  ขับเลยออบหลวงไปอีกประมาณ 20 นาที  จะพบกับสวนสนบ่อแก้ว ในฤดูหนาวหมอกจะเคลื่อนเข้ามาในป่าสน เป็นภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายภาพอัพเฟสเป็นประจำ

พัทยาเมืองฮอด เล่นน้ำหน้าร้อนสนุกครับ
พัทยา-ฮอด (1)
พัทยา-ฮอด (2)

– อุทยานแห่งชาติออบหลวง มีพื้นที่ประมาณ 553 ตารางกิโลเมตร มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์มีความสวยงามเป็นอย่างมาก และยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจทั้งทางโบราณคดี ศิลปวัฒนธรรมมากมาย  เป็นที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และไปสัมผัสกับธรรมชาติได้อย่างเต็มอิ่มอีกด้วย

อำเภอฮอด
ภาพจากภูอันนา อีโค่ เฮ้าส์

ตำนานเล่าขานสืบต่อกันมาว่า สมัยประมาณ 1,300 ปี ล่วงมาแล้วครั้งนั้นมีเมืองหริภุญชัยนคร เมืองลำพูน ในสมัยนั้น มีพื้นที่ส่วนใหญ่รอบๆเมืองยังเป็นป่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย มีไข้ป่าชุกชุม ในปัจจุบันหลักตามตำนานได้กล่าวไว้ว่า มีฤาษีสองตนนามว่า วาสุเทพฤาษี  และสุภกทันตฤาษี ทั้งสองฤาษีเป็นสหายกัน ได้ปรึกษาหารือถึงการจะสร้างเมืองหริภุญชัยริมฝั่งแม่น้ำกวง  สมัยนั้นคงเป็นสาขาของแม่น้ำปิง เมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้ว ขาดผู้ที่จะปกครองบริหารบ้านเมือง ฤาษีทั้งสองตนจึงส่งสารมอบให้ ควิยะบุรุษเป็นทูตไปอัญเชิญพระนางเจ้าจามเทวี ธิดาของพระเจ้าจักรวรรษดิ์ หรือบางตำนานเรียกว่า ลพราชา กษัตริย์ขอมแห่งกรุงละโว้ ลพบุรี เห็นชอบจึงมีพระบรมราชองค์การให้พระราชธิดาทรงพระนามว่า พระนางจามเทวี เสด็จครองเมืองหริภุญชัย พร้อมไพร่พลประกอบด้วย เศรษฐี คหบดี 500 คน และได้ทูลลาพระราชบิดาและพระสวามี ในขณะนั้นพระนางจามเทวีทรงตั้งพระครรภ์ได้สามเดือน ครั้นเมื่อถึงเมืองหริภุญชัยได้คลอดพระโอรสฝาแฝด และได้ครองเมืองหริภุญชัยและเมืองเขลางค์นครในกาลต่อมา พระนางจามเทวีได้รวบรวมไพร่พลโดยทางเรือรอนแรมขึ้นตามลำน้ำแม่ปิงผ่านเกาะแก่งต่างๆ ด้วยความลำบากยากเข็ญ บรรดาไพร่พลได้เสียชีวิตด้วยไข้ป่า สัตว์ป่าและเรืออับปาง ในระหว่างการเดินทางเป็นจำนวนมากได้เสด็จผ่านหมู่บ้านที่มีผู้คนอาศัยริมน้ำ เช่น เวียงระแกง หรือระแหง ได้หยุดพักทำความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องใช้ ออกตากแดด ณ สถานที่เวียงกะทิกะ ปัจจุบันคืออำเภอบ้านตาก รอนแรมจนกระทั่งถึงหมู่บ้านซึ่งผู้คนเซื่องซึม ง่วงเหงา ไม่ค่อยร่าเริง จึงขนานนามว่า เวียงเทพบุรีหรือจำเหงา ปัจจุบันคืออำเภอสามเงา จังหวัดตาก นับเวลาที่เสด็จรอนแรมมาได้หนึ่งเดือนเศษ ได้บรรลุถึงสถานที่กว้างขวางแห่งหนึ่งเห็นว่าประหลาดนักได้ให้ไพร่พลหยุดยั้งพักแรม  พระนามจามเทวีได้ให้สร้างนครไว้ที่นี้เป็นที่ระลึกและได้สร้างวัดวาอาราม อุทิศส่วนกุศลให้แก่ไพร่พลที่ได้เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง จนกระทั้งเสร็จเรียบร้อย ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะเส็ง พุทธศักราช 1201 ขนานนามว่า พิศดารนคร ปัจจุบันสันนิษฐานว่าอยู่บริเวณบ้านวังลุง หมู่ที่ 3 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ คำว่า “ฮอด” หมายถึงว่า ถึงแล้ว หรือมาถึงแล้ว และได้สร้างวัด จำนวน 99 วัด เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ไพร่พล  ที่เสียชีวิตระหว่างการเดินทาง เช่น ได้สร้างเจดีย์พร้อมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ถวายเป็นพระพุทธรูป  ชาวบ้านเรียกขานพระเจ้าโท้ ตามคำอุทานในภาษาล้านนาว่า โท๊ะ แปลว่า ใหญ่โต

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2450 ได้ยกระดับเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และมีที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านแพะดินแดง หมู่ที่ 2 ตำบลฮอด อำเภอฮอด ต่อมาปี พ.ศ.2505 ได้มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ที่จังหวัดตากทำให้ที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ำปิงกลายเป็นเขตน้ำท่วม ต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการปกครอง จำนวน 6 ล้านบาท ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอฮอด บริเวณบ้านห้วยล้มป่อย หมู่ที่ 9  ตำบลหางดง เป็นอาคารหลังใหม่เป็นแบบ 2 ชั้น  แทนอาคารหลังเก่าที่ทรุดโทรม และได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม  2535 ได้ทำพิธีเปิดที่ว่าการอำเภอหลังใหม่เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2536

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  หมู่ที่ 9 ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 50240
 รหัสไปรษณีย์  50240
 หมายเลขโทรศัพท์  053-461111
 หมายเลขโทรสาร  053-461111
 เว็บไซต์อำเภอ    –
 โรงพยาบาลฮอด   053-831443
 สภ.อ.ฮอด  053-461101

ตำบลในอำเภอฮอด

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอฮอด

 • น้ำตกแม่จอน
 • น้ำตกแม่เตี๊ยะ
 • น้ำตกแม่นาเปิน
 • บ่อน้ำร้อนเทพพนม
 • ถ้ำตอง
 • ถ้ำตุ๊ปู่
 • ล่องแก่งเรือยางลำน้ำแม่แจ่ม
 • ผาวิ่งชู้
 • ผาสิงห์เหลียว
 • ผานางน้อย
 • วัดลัฎฐิวัน
 • วัดพระเจ้าโท้
 • พระเจ้าแก้วเขียว
 • โบสถ์กลางน้ำวัดสันกู่

แนะนำที่พักสวยๆ

ภูอันนา อีโค่ เฮ้าส์

วัดในอำเภอฮอด

ตำบลนาคอเรือ

 • วัดอรัญญาวาส

ตำบลบ่อสลี

 • วัดทุ่งหลวง
 • วัดบ่อสลี

ตำบลบ่อหลวง

 • วัดนาฟ่อน
 • วัดบ่อพะแวน
 • วัดบ่อสะแง๋
 • วัดบ่อหลวง
 • วัดบ้านขุน
 • วัดวังกอง

ตำบลบ้านตาล

 • วัดเด่นสารภี
 • วัดทุ่งโป่ง
 • วัดป่าขาม
 • วัดพิมพิสารรังสรรค์
 • วัดแม่ยุย
 • วัดลัฏฐิวัน
 • วัดหนองหลวง

ตำบลหางดง

 • วัดโค้งงาม
 • วัดท่าข้าม
 • วัดบ้านโป่ง
 • วัดปัญญาวุธาราม
 • วัดมัคคาราม
 • วัดแม่ลอง
 • วัดรัตนวราราม
 • วัดวังลุง
 • วัดศิลานิมิต
 • วัดหางดง
 • วัดอินทาราม

ตำบลฮอด

 • วัดคัมภีราราม
 • วัดพระธาตุเจดีย์น้อย
 • วัดพระพุทธบาทแก้วข้าว
 • วัดหลวงฮอด
 • วัดห้วยทราย

โรงเรียนในอำเภอฮอด

การเดินทางไปอำเภอฮอด

จากเชียงใหม่ใช้ทางหลวงหมายเลข 108 ไปยังอำเภอฮอด ระยะทาง 90 กิโลเมตร


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -