อำเภอหางดง

คำขวัญอำเภอหางดง เศรษฐกิจดี สตรีแสนสวย ร่ำรวยหัตถกรรม วัฒนธรรมมั่นคง หางดงพัฒนา

อำเภอหางดงอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองเชียงใหม่ ทางผ่านที่มุ่งไปสู่อำเภอสันป่าตอง ดอยหล่อ และอำเภอจอมทอง หากจะไปเที่ยวดอยอินทนนท์ต้องผ่านอำเภอหางดงก่อน   ที่อำเภอหางดงมีหมู่บ้านหัตถกรรมบ้านถวาย  หรือเรียกสั้นๆ ว่า “บ้านถวาย” หมู่บ้านแห่งนี้เต็มไปด้วยงานไม้ งานแกะสลัก ของที่ระลึก คนชอบงานประเภทนี้ไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง และได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนั้นในอำเภอหางดง ยังเป็นที่ตั้งวัดเก่าแก่ที่ชื่อว่า “วัดต้นเกว๋น” เป็นลักษณะสถาปัตยกรรมที่แสดงออกถึงแบบแผนทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมล้านนา ที่งดงามและทรงคุณค่า แม้จะได้รับการบูรณะซ่อมแซม แต่ยังคงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม วิหารของวัดต้นเกว๋น เป็นต้นแบบหอคำหลวงที่ตั้งอยู่ในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อเที่ยววัดต้นเกว๋นกันแล้ว เส้นทางสายคลองชลประทานเส้นเดียวกันนี้ ขับรถไปอีกหน่อย ก็จะพบกับ ไนท์ซาฟารี อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และพระธาตุดอยคำ ทั้งสามแห่งนี้แม้ไม่ได้อยู่ในอำเภอหางดง แต่ถือว่าอยู่ใกล้เคียงกันมาก

วัดต้นเกว๋น (1) วัดต้นเกว๋น (2)

เกือบลืมเอ่ยถึงอีกหนึ่งสถานที่ ในถนนสายคลองชลประทานนั้นก็คือ แกรนด์แคนยอนหางดง สถานที่เที่ยวแปลกตา น้ำใสๆ กระโดดลงไปเล่นได้ นักท่องเที่ยวกำลังฮิตกันมาก บริเวณรอบๆ มีร้านอาหาร ร้านกาแฟไว้บริการ

grand-canyon-chiangmai (2) grand-canyon-chiangmai (3) grand-canyon-chiangmai (5)grand-canyon-chiangmai (4)

ปัจจุบันอำเภอหางดง มีสิ่งอำนวยความสะดวก ครบครัน ทั้งตลาดสดขนาดใหญ่ โชว์รูมค่ายรถต่างๆ ร้านอาหาร เซเว่น ซีพีเฟรซมาร์ท ฯลฯ เศรษฐกิจดีจริงๆ สมดังคำขวัญประจำอำเภอ

ประวัติความเป็นมา

อำเภอหางดงแต่เดิมเรียกว่า แขวงแม่ท่าช้าง ขึ้นตรงต่อเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่  สภาพพื้นที่เป็นป่ารกร้าง มีผู้คนปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่เบาบาง  ต่อมา พ.ศ. 2475 ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอหางดง พ.ศ.2481 ยุบเป็นกิ่งอำเภอ  และ พ.ศ.2490 ยกเป็นอำเภอหางดง  2.เนื้อที่/พื้นที่    302 ตร.กม.

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  181 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์  50230
 หมายเลขโทรศัพท์  0-5344-1975-6
 หมายเลขโทรสาร  0-5344-1975
 เว็บไซต์อำเภอ    www.aewhangdong.com
 โรงพยาบาลหางดง   053-442390-93, 053-442333
 สภ.อ.หางดง    053-441-801-3

ตำบลในอำเภอหางดง

สถานที่่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอหางดง

แนะนำร้านอาหารในอำเภอหางดง

วัดในอำเภอหางดง

ตำบลหนองตอง

 • วัดคันธรส
 • วัดท่านาค
 • วัดเทพกุญชร
 • วัดนาคนิมิตร
 • วัดป่าลาน
 • วัดพระเจ้าเหลื้อม
 • วัดพฤกษาราม
 • วัดวาฬุการาม
 • วัดศรีลังกา
 • วัดหนองตอง
 • วัดหนองบัว
 • วัดอินทราพิบูลย์

ตำบลหางดง

 • วัดกำแพงงาม
 • วัดทรายมูล
 • วัดท้าวคำวัง
 • วัดประสาทธรรม
 • วัดสุวรรณประดิษฐ์
 • วัดหางดง
ตำบลหนองแก๋ว

 • วัดเจริญราษฎร์
 • วัดมงคลเกษม
 • วัดละโว้
 • วัดศรีสุพรรณ์
 • วัดสอาดกุญชร
 • วัดสันทราย

ตำบลสันผักหวาน

 • วัดฉิมพลีวัน
 • วัดชัยสถิต
 • วัดถาวรธรรม
 • วัดผาสุการาม
 • วัดลัฎฐิวนาราม

ตำบลหารแก้ว

 • วัดขันแก้ว
 • วัดทุ่งอ้อ
 • วัดศรีล้อม
 • วัดศรีสว่าง
ตำบลสบแม่ข่า

 • วัดจันทราวาส
 • วัดไชยสถาน
 • วัดศรีวารีสถาน
 • วัดสระแก้ว

ตำบลหนองควาย

 • วัดขุนเส
 • วัดดอยเปา
 • วัดตองกาย
 • วัดนาบุก
 • วัดโพธิพิชิต
 • วัดร้อยจันทร์
 • วัดวุฑฒิราษฏร์
 • วัดสหัสสคุณ
 • วัดอินทราวาส
  (วัดต้นเกว๋น)
ตำบลขุนคง

 • วัดขุนคง
 • วัดเดชดำรงค์
 • วัดต้นแก้ว
 • วัดต้นแก้ว
 • วัดถวาย
 • วัดวงค์เมธา

ตำบลน้ำแพร่

 • วัดเขตคิชฌาวาส
 • วัดจำปาลาว
 • วัดนิลประภา
 • วัดเวียงด้ง
 • วัดศาลา
 • วัดอุโบสถ
 • วัดเอรัณฑวัน
ตำบลบ้านปง

 • วัดคีรีเขต
 • วัดทองศิริ
 • วัดประชาเกษม
 • วัดอรัญญวาส

ตำบลบ้านแหวน

 • วัดโขงขาว
 • วัดจอมทอง
 • วัดชัยวุฒิ
 • วัดช่างคำ
 • วัดท้าวบุญเรือง
 • วัดเทพประสิทธิ์
 • วัดวรเวทย์วิสิฐ
 • วัดศรีโพธิ์ทอง

โรงเรียนในอำเภอหางดง

การเดินทางไปอำเภอหางดง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 หรือที่นิยมเรียกว่า ถนนเชียงใหม่-หางดง, ถนนเชียงใหม่-ฮอด หรือ ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง เป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้สำหรับเดินทางเข้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อการคมนาคมระหว่างชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ด้านใต้ของทั้งสองจังหวัด จากจุดเริ่มต้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้ด้วยระยะทางประมาณ 350 กิโลเมตร


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -