อำเภอดอยเต่า

คำขวัญอำเภอดอยเต่า มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า

ทะเลสาบดอยเต่า แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในอำเภอดอยเต่า ที่ได้รับความนิยมมาก มีแพลากจูงด้วยเรือเล็กไปกลางน้ำ ร้องคาราโอเกะ กินอาหาร เล่นน้ำคลายร้อน หรือพักค้างแรมกันบนแพที่ลอยเหนือสายน้ำทะเลสาบดอยเต่า สนุกมากครับ  แต่ช่วงหลังๆ มานี้  น้ำแห้งบ่อยจนไม่สามารถให้บริการแพได้ การไปเที่ยวจึงต้องตรวจสอบกันให้ดีก่อนครับ ติดต่อแพธารทอง 053-469030 หรือ 081-9511503

ดอยเต่า (2)

หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่อยากได้ของฝากกลับบ้าน ที่นี่ก็มีปลาแห้งหรือปลาย่างต่างๆ ที่ชาวบ้านทำไว้ขายนักท่องเที่ยว

สำหรับผู้ที่ต้องการชมทัศนีย์ภาพ บริเวณรอบทะเลสาบดอยเต่า
บริการเรือนำเที่ยวซึ่งสามารถจุคนได้ 60-70 คนโดยคิดราคาเป็นชั่งโมง ชั่วโมงละ 1000 บาท แต่ถ้าหลายชั่วโมงราคาจะลดลง ถ้าเป็นช่วงเทศกาลจะคิดเป็นรายหัว โดยถ้าจำนวน 30 คนขึ้นไป จะคิดคนละ 25 บาท

ดอยเต่า (1)

ขอบคุณภาพจาก โฟโต้ออนทัวร์

อำเภอดอยเต่าเดิมอยู่ในความปกครองของอำเภอฮอด ทางราชการได้ก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ทำให้พื้นที่ถูกน้ำท่วม กรมประชาสงเคราะห์ได้ดำเนินการจัดตั้งนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ปี พ.ศ. ๒๕๐๖ ช่วยเหลือราษฎรประมาณ ๒,๔๐๐ ครอบครัว เพื่อสะดวกในการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จึงได้ประกาศฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอดอยเต่า ให้อยู่ในความปกครองของอำเภอฮอด เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๑๕ และมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะกิ่งอำเภอดอยเต่า ขึ้นเป็นอำเภอดอยเต่า เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๒ เป็นชนพื้นเมืองท้องถิ่น  มีประเพณี  และวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

ตำนานและคำบอกเล่า
มีตำนานและคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกเทศนาสั่งสอนเผยแผ่พระธรรมไปตามท้องที่ต่างๆ จนได้เสด็จมาถึงดินแดนแห่งนี้ (ท้องที่อำเภอดอยเต่า) และประทับแรมสั่งสอนประชาชน ณ สถานที่ที่เป็นเนินเล็กๆ ภายใต้ร่มไม้ใหญ่อากาศเย็นสบาย ซึ่งไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก เมื่อประชากรทราบข่าวต่างก็มีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ก็ได้เตรียมภัตตาหารมาถวาย เมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับบิณฑบาต แล้วสังเกตเห็นว่าสิ่งของที่ประชากรนำมาถวายนั้น มี “มะเต้า” (แตงโม) มากกว่าสิ่งของอื่นใด พระพุทธองค์จึงทรงทำนายและตรัสกับประชากรที่นำของมาถวายว่า “ดูกร ท่านทั้งหลายดินแดนแห่งนี้อุดมด้วยพืชพันธุ์ ธัญญาหาร ต่อไปภายหน้าจะเจริญรุ่งเรืองเป็นบ้านเมืองและขอตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า “ดอนเต้า” (ดอนคือเนินเล็ก ๆ เต้า คือมะเต้า หรือแตงโม คำว่าดอนเต้า เรียกขานกันมาตั้งแต่บัดนั้น นาน ๆ เข้าก็เรียกเพื้ยนไปเป็น “ดอยเต่า” จนปัจจุบันนี้และชื่อดอยเต่าก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลดอยเต่า เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น)พระพุทธองค์ยังทรงทำนายต่อไปอีก ว่าดินแดนแห่งนี้มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านสองฝั่งแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ดี ในกาลข้างหน้าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำนี้จะถูกรบกวน น้ำจะไหลกลับเพราะจะมีพญานาคตัวใหญ่มาขวางกั้นลำน้ำแห่งนี้ และจะมีสำเภาเงิน สำเภาทองวิ่งขึ้นล่องเป็นประจำ กาลนั้นดินแดนแห่งนี้จะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในแคว้นนี้ ถ้าวิเคราะห์คำทำนายจะเห็นว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ปิดกั้นแม่น้ำปิง ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณเหนือเขื่อนขึ้นมาก จนถึงอำเภอฮอด ประชาชนมีถิ่นฐานอยู่เดิมสองฝั่งแม่น้ำปิง ต้องอพยพหนีน้ำท่วมเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ดินจัดสรรของนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จึงเกิดชุมชนอย่างหนาแน่น บริเวณอ่างเก็บน้ำอุดมไปด้วยปลานานาชนิด ประชาชนบางกลุ่มบางหมู่ได้ยึดอาชีพจับปลาขาย มีการสัญจรไปมาติดต่อกันโดยทางเรือ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนี่ง มีความเจริญขึ้นเรื่อย ๆ มาสมดังคำทำนายที่พระพุทธองค์ทรงทำนายไว้

 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์  50260
 หมายเลขโทรศัพท์  053-465066
 หมายเลขโทรสาร  053-469066
 เว็บไซต์อำเภอ    –
 แนะนำเฟสบุก    https://www.facebook.com/pages/Doitao-City/242475312493000
 โรงพยาบาลดอยเต่า    053-833098
 สภ.อ.ดอยเต่า   053-469058, 053-469113

ตำบลในอำเภอดอยเต่า

สถานที่สำคัญในอำเภอดอยเต่า

 • ทะเลสาบดอยเต่า
 • วัดพระบรมธาตุดอยเกิ้ง ที่ ดอยเต่า
 • วัดพระบาทตะเมาะ

วัดในอำเภอดอยเต่า

ตำบลท่าเดื่อ

 • วัดพระธาตุดอยเกิ้ง
 • วัดบ้านชั่ง
 • วัดแปลงห้า
 • วัดวังหลวง

ตำบลบงตัน

 • วัดท่าเดื่อ
 • วัดบ้านโท้ง
 • วัดบ้านน้อย
 • วัดบ้านบงตัน
 • วัดหล่ายแก้ว

ตำบลบ้านแอ่น

 • วัดบ้านแอ่น
 • วัดพิงคาราม

ตำบลดอยเต่า

 • วัดดอยเต่า
 • วัดเด่นคา
 • วัดบ้านไร่
 • วัดสันติสุข

ตำบลโป่งทุ่ง

 • วัดท่าครั่ง
 • วัดบ้านโปง
 • วัดพระพุทธบาทตะเมาะ

ตำบลมืดกา

 • วัดฉิมพลีวุฒาราม
 • วัดประถมการาม
 • วัดปัจฉิมการาม

โรงเรียนในอำเภอดอยเต่า

การเดินทางไปอำเภอดอยเต่า

ดอยเต่าอยู่ห่างจากเชียงใหม่ประมาณ 125 กม. มาตามถนนหมายเลข 61867


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -