อำเภอดอยหล่อ

3265

คำขวัญอำเภอดอยหล่อ พระธาตุดอยน้อยพันปี รสดีแคนตาลูป ลำใย กว่างชนเลื่องชื่อลือไกล กลองใหญ่สืบสานประเพณี

ผาช่อที่เที่ยว ที่กำลังเป็นที่นิยมในอำเภอดอยหล่อแห่งนี้ ใครที่ได้เห็นครั้งแรก จะต้อง อึ้ง ทึ่ง หยุดมอง เป็นเวลานาน เพราะผาดินปนหิน ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านเบื้องหน้าช่างดูเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่สวยงามมาก

ผ่าชอ-ดอยหล่อ (2)ผ่าชอ-ดอยหล่อ (1)  ผ่าชอ-ดอยหล่อ (3)

อีกสถานที่สำคัญคือวัดพระธาตุดอยน้อย ตั้งอยู่บนเขาสูงเด่นมองเห็นได้ในระยะไกล ทางทิศตะวันออก ของถนนสายเชียงใหม่ – ฮอด ทางเข้าอยู่ ตรงข้ามสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจอมทอง จะมีทางแยกซ้าย เข้าไป วัดแห่งนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี มีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมาย ได้แก่ พระบรมธาตุโข่งพระ (กรุพระ) โบสถ์วิหาร และพระพุทธรูปหินอ่อนแกะสลัก ทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่มากมาย บริเวณวัดตั้งอยู่บนภูเขาติดลำน้ำปิงมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบทุกทิศทาง มีบันไดนาคขึ้นไป 241 ขั้น

ภาพจาก www.thaiticketmajor.com

กิ่งอำเภอดอยหล่อได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายนพ.ศ. 2538 โดยแยกจากอำเภอจอมทอง มี 4 ตำบล คือ ตำบลดอยหล่อ สองแคว ยางคราม และสันติสุข โดยใช้อาคารของศูนย์สภาตำบลดอยหล่อ บริเวณสถานีอนามัยดอยหล่อเป็น ที่ว่าการกิ่งอำเภอ(ชั่วคราว) และต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่อาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอปัจจุบัน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2539 สำหรับคำว่า ” ดอยหล่อ ” หมายถึง ภูเขาลาดเอียงตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ 45 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 93 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 57,500 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลสันติสุข , ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอเวียงหนองล่อง ,อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทือกเขาถนนธงชัย (ดอยอินทนนท์)

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 ได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอดอยหล่อ เป็น “อำเภอดอยหล่อ” เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง และความสะดวกของประชาชนให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2550 เป็นต้นมา

 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  199 หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์  50160
 หมายเลขโทรศัพท์  053-369573
 หมายเลขโทรสาร  053-369573
 เว็บไซต์อำเภอ    www.doilor.org
 โรงพยาบาลดอยหล่อ    053-267397-9,053-267402
 สภ.ดอยหล่อ    053-247031,053-369566

ตำบลในอำเภอดอยหล่อ

สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในอำเภอดอยหล่อ

 • กิจกรรมเดินป่าบ้านนาสา
 • อ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ
 • ของฝากดอยหล่อข้าวเหนียวปิ้งแม่ปาย

วัดในอำเภอดอยหล่อ

ตำบลดอยหล่อ

 • วัดดอนชื่น
 • วัดปากทางสามัคคี
 • วัดพระธาตุดอยน้อย
 • วัดพระธาตุดอยหล่อ
 • วัดฟ้าหลั่ง
 • วัดม่อนห้วยแก้ว
 • วัดวังขามป้อม
 • วัดสันคะยอม
 • วัดสิริมังคลาจารย์
 • วัดหนองหงอก
 • วัดหลอด
 • วัดเหล่าเป้า
 • วัดอรัญญวาส

ตำบลยางคราม

 • วัดคันธาวาส
 • วัดดอนชัย
 • วัดบ้านถ้ำ
 • วัดป่าลาน
 • วัดยางคราม
 • วัดศรีแดนเมือง
 • วัดศรีทรายมูล
 • วัดหนองหลั้ว
 • วัดใหม่พัฒนา

ตำบลสองแคว

 • วัดโขงขาว
 • วัดทุ่งท้อ
 • วัดป่าลาน
 • วัดสองแคว
 • วัดหลังถ้ำ
 • วัดหัวข่วง

ตำบลสันติสุข

 • วัดหนองเหียง
 • วัดห้วยดินจี่
 • วัดใหม่หนองหอย

โรงเรียนในอำเภอดอยหล่อ

การเดินทางไปอำเภอดอยหล่อ

จากตัวเมืองเชียงใหม่ ไปอำเภอดอยหล่อใช้ทางหลวงหมายเลข 1013 ระยะทางประมาณ 47 กิโลเมตร ระหว่างทางจะผ่านอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง  เส้นทางไปอำเภอดอยหล่อเป็นเส้นทางเดียวกันกับไปดอยอินทนนท์


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า