Home >> อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ >> อำเภอดอยสะเก็ด

อำเภอดอยสะเก็ด

คำขวัญอำเภอดอยสะเก็ด หนองบัวพระเจ้าหลวง แม่กวงเขื่อนใหญ่
ห้วยฮ่องไคร้ศูนย์ศึกษา ล้วนนานาหัตถกรรม

อำเภอดอยสะเก็ด นักท่องเที่ยวหลายคนมักคิดว่าอำเภอนี้เป็นเพียงทางเพื่อไปจังหวัดเชียงราย  ที่จริงแล้วอำเภอดอยสะเก็ด มีที่เที่ยว ร้านกาแฟเก๋ไก๋ ข้างทาง เยอะมาก และ กิจกรรมที่พลาดไม่ได้ คือการได้สัมผัสกับการเหิรฟ้า  เหนือน่านฟ้าเมืองเชียงใหม่ ด้วยทำเลและสภาพภูมิประเทศ  ที่เอื้ออำนวยต่อกิจกรรมการผจญภัยแนวนี้  จึงทำให้ธุรกิจการท่องเที่ยวที่ อำเภอดอยสะเก็ด มีการขยายตัวมากขึ้น  การนั่ง บอลลูน เล่นเครื่องร่อน เครื่องบินเล็ก ชมวิว จึงเป็นการเที่ยวอีกแบบที่ไม่จำเจ

balloon-chiangmai (1) balloon-chiangmai (2)

balloon-chiangmai (3)บอลลูน แอดเวนเจอร์ ไทยแลนด์
200 หมู่.7 ถ.เชียงใหม่-ดอยสะเก็ด อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ โทร.084 611 4128

สนามฝึกบินอากาศยานเบาเชียงใหม่
ติดต่อ เชียงใหม่สกาย-แอดเวนเจอร์  เลขที่ 143 หมู่ 6 สนามฝึกบินบ้านสันอุ้ม  อ.ดอยสะเก็ด โทร. 0-5386-8460, 081-9936861

สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
เลขที่ 118 หมู่ที่ 7 | ต. เชิงดอย อ. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 053-868891-3

นอกจากนั้น ไปนั่งกินอาหารริมเขือนแม่กวงที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและทำมาหากินของชาวดอยสะเก็ด  หรือหากใครต้องการท่องเที่ยว หาความรู้ หรือศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงต้องไปที่โครงการในพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้  จากตัวเมืองมาอำเภอดอยสะเก็ด 30 กิโลเมตร ว่างๆ พาแฟน ครอบครัวขับรถเล่นกันเพลินใจครับ

ในด้านของประเพณี วัฒนธรรมอำเภอดอยสะเก็ด ที่เป็นเอกลักษณ์ในทุกๆ ปี คืองานประเพณีไทลื้อ ประเพณีเก่าแก่ของที่นี้ โดยมีวัดพระธาตุดอยสะเก็ด และวัดศรีมุงเมือง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมือง ซึ่งมีวิหารไทลื้อหลังดำหลังใหญ่ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจคือ พิพิธภัณฑ์สันนาเม็ง ร้านกาแฟ ก๋วยเตี๋ยวคุณแมว บ้านไทลื้อหลังใหญ่ หัตกรรมพื้นบ้าน ให้ได้ชื่นชมด้วย

ดอยสะเก็ดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2445 ที่บ้านเชิงดอย หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงดอย คำว่า “ดอยสะเก็ด” สันนิษฐานว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า “ดอยเส้นเกศ” ซึ่งเป็นสถานที่เก็บเส้นพระเกศาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบริเวณใกล้กับตัวอำเภอ

 ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ  130 หมู่ที่ 3 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
 รหัสไปรษณีย์  50220
 หมายเลขโทรศัพท์  0-5349-5781
 หมายเลขโทรสาร  0-5349-5781
 เว็บไซต์อำเภอ    doisaket.chiangmai.doae.go.th

ตำบลในอำเภอดอยสะเก็ด

สถานท่องเที่ยว-ที่สำคัญในอำเภอดอยสะเก็ด

  • หนองบัวพระเจ้าหลวง
  • โป่งน้ำร้อน
  • บ้านปางแดง
  • เขื่อนแม่กวง
  • ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
  • สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล
  • น้ำตกเทพเสด็จ
  • ภูลังกา
  • น้ำตกห้วยหม้อ
  • น้ำตกป่าสัก
  • น้ำตกห้วยผาตีน
  • สวนรุกขชาติดงเย็น
  • วัดพระบาทปางแฟน
  • อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้
  • วัดพระธาตุดอยสะเก็ด
  • น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด
  • บ้านไทลื้อ
  • สืบสานวัฒนธรรมไทลื้อ
  • วัดไทลื้อ วัดศรีมุงเมือง
  • ตลาดเห็ดป่า

วัดในอำเภอดอยสะเก็ด

ตำบลเชิงดอย

  • วัดดอยกู่ (พระธาตุดอยกู่)
  • วัดนาถสำราญ
  • วัดนิวาสไพรสณฑ์
  • วัดปทุมสราราม
  • วัดป่าไผ่ศรีโขง
  • วัดโพธิ์ทองเจริญ
  • วัดร้องขี้เหล็ก
  • วัดรังษีสุทธาวาส
  • วัดศรีประดิษฐ์
  • วัดสุขเกษม
  • วัดอมราราม

ตำบลป่าป้อง

  • วัดชยาลังการ์
  • วัดดวงดี
  • วัดป่ายาง
  • วัดไพรสณฑ์สว่าง
ตำบลสันปูเลย

  • วัดเจติยานุสรณ์
  • วัดชัยสถาน
  • วัดชัยสถิตย์
  • วัดเชฏฐาวรคุปต์
  • วัดดอนชัย
  • วัดยางทอง
  • วัดรัตนปัญญารังสิตย์
  • วัดวารีสุทธาวาส (รังษีสุทธาวาส)
  • วัดศรีสวัสดิ์
  • วัดสันปูเลย (สะหลี๋เวียงแก้ว)
  • วัดอัมพวัน

ตำบลสำราญราษฎร์

  • วัดป่าสักหลวง
  • วัดสันต้นม่วงเหนือ
  • วัดสันโป่ง
ตำบลตลาดขวัญ

  • วัดบ้านถ้ำ
  • วัดวาลุการาม
  • วัดศิริมังคลาราม

ตำบลตลาดใหญ่

  • วัดพรหมจริยาราม
  • วัดมหาวนาภิมุข
  • วัดศรีชยาราม
  • วัดศรีดอนดู่
  • วัดสุนทรศิริ
ตำบลป่าเมี่ยง

  • วัดตาดเหมย
  • วัดบ้านโป่ง
  • วัดโป่งน้ำร้อน
  • วัดแม่หวาน

ตำบลป่าลาน

  • วัดน้ำแพร่
  • วัดป่าลาน
  • วัดปิตยาราม
  • วัดศรีประดู่

ตำบลแม่คือ

  • วัดไชยพฤกษาวาส
  • วัดเทพินทราราม
  • วัดนาคาสถิตย์
  • วัดป่าแพ่ง
  • วัดแม่คือ
ตำบลแม่โป่ง

  • วัดกัญจน์นิธยาราม
  • วัดดอยจอมแจ้ง (จอมแจ้ง)
  • วัดดอยปล่อยนก
  • วัดแม่โป่ง
  • วัดแม่ฮ่องใคร้

ตำบลแม่โป่ง

  • วัดมงคลวราราม
  • วัดวังธาร
  • วัดสารคามรังสรรค์
  • วัดสุขวิเวการาม

ตำบลสง่าบ้าน

  • วัดดอกแดง
  • วัดป่าฝาง
  • วัดสุวรรณฉิมพลี

โรงเรียนในอำเภอดอยสะเก็ด

  • โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
  • โรงเรียนบ้านบ่อหิน
  • โรงเรียนอนุบาลสุมาลี
  • โรงเรียนบ้านแม่จ้อง
  • โรงเรียนบ้านแม่ก๊ะ
  • โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง
  • โรงเรียนบ้านป่าป้อง
  • โรงเรียนบ้านป่าดู่
  • โรงเรียนบ้านโป่งกุ่ม
  • โรงเรียนบ้านปางน้ำถุ
  • โรงเรียนบ้านแม่หวาน
  • โรงเรียนบ้านปางแดง
  • โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
  • โรงเรียนชลประทานผาแตก
  • โรงเรียนบ้านสันทราย
  • โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์
  • โรงเรียนบ้านป่าสักงาม
  • โรงเรียนบ้านป่างิ้ว
  • โรงเรียนบ้านป่าเสร้า
  • โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงใต้
  • โรงเรียนบ้านป่าขุย
  • โรงเรียนบ้านท่ารั้ว
  • โรงเรียนบ้านสันต้นดู่
  • โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
  • โรงเรียนบ้านสันต้นม่วงเหนือ
  • โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่
  • โรงเรียนบ้านแม่ดอกแดง
  • โรงเรียนบ้านเชิงดอย
  • โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก
  • โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา
  • โรงเรียนบ้านป่าบง
  • โรงเรียนบ้านสันต้นแหน
  • โรงเรียนแม่คือวิทยา
  • โรงเรียนอนุบาลเด่นดวง
  • โรงเรียนบ้านม่วงโตน
  • โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน
  • โรงเรียนบ้านป่าไผ่
  • โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก
  • โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี

การเดินทางสู่อำเภอดอยสะเก็ด
เริ่มจากสี่แยกศาลเด็ก (เซนทรัล เฟสติวัล) ไปตามทางหลวงหมายเลข 118 ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย ถนนขับรถตรงอย่างเดียวจนเห็นพระธาตุดอยสะเก็ดองค์สีทอง ตั้งบนเนินเขาขวามือนั้นเข้าถึงอำเภอดอยสะเก็ดแล้ว ระยะทาง 14 กิโลเมตร

.

ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า