ข้อมูลโรงเรียนแม่แตง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่แตง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130998
รหัส Smis 8 หลัก : 50022001
รหัส Obec 6 หลัก : 130998
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่แตง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maetang School
ที่อยู่ : หมู่ 8 สันมหาพน ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 053-471102
โทรสาร : 053-470843
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3-ก.พ.-06
อีเมล์ : maetangschool34@gmail.com
เว็บไซต์ : www.maetang.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันมหาพน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:46:59 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า