หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130999
รหัส Smis 8 หลัก : 50022002
รหัส Obec 6 หลัก : 130999
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่หอพระวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maehoprawittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านผึ้ง ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 0-5396-7004
โทรสาร : 53967004
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20-เม.ย.-20
อีเมล์ : maehopraschool@gmail.com
เว็บไซต์ : www.mpschool.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่หอพระ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 18

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09:43:47 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -