หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านเหล่า

ข้อมูลโรงเรียนวัดบ้านเหล่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านเหล่า
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130392
รหัส Smis 8 หลัก : 50020035
รหัส Obec 6 หลัก : 130392
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดบ้านเหล่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watbanlao
ที่อยู่ : หมู่ 4 เหล่า ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/6/2484
อีเมล์ : banlaoschool57@gmail.com
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1050130392
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองก๋าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35.8
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 25.6

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:54:52 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -