หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่อแลสาขาบ้านดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130412
รหัส Smis 8 หลัก : 50020016
รหัส Obec 6 หลัก : 130412
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดช่อแลสาขาบ้านดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watcholae branch Bandong
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านดง ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2472
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ้านเป้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 16:09:10 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -