หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ข้อมูลโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130351
รหัส Smis 8 หลัก : 50020062
รหัส Obec 6 หลัก : 130351
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ป่าจี้วังแดงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pajeewangdaengwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 2 วังแดง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 0-5384-3200
โทรสาร : 53843200
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2520
อีเมล์ : pajee_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ : http://pajeewangdaengwittaya.com/mainpage
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองแกนพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:41:23 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -