ข้อมูลโรงเรียนบ้านผาหมอน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านผาหมอน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130388
รหัส Smis 8 หลัก : 50020049
รหัส Obec 6 หลัก : 130388
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านผาหมอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPHAMON
ที่อยู่ : หมู่ 11 ผาหมอน ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14-พ.ค.-13
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สบเปิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 42
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 32

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 00:21:18 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า