หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางฮ่าง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางฮ่าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางฮ่าง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130385
รหัส Smis 8 หลัก : 50020046
รหัส Obec 6 หลัก : 130385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางฮ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpanghang
ที่อยู่ : หมู่ 1 ปางฮ่าง ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ : 0-5399-5040
โทรสาร : 0-5399-5040
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-83
อีเมล์ : banpanghang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.สบเปิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 32
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:03 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -