หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 2ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130354
รหัส Smis 8 หลัก : 50020065
รหัส Obec 6 หลัก : 130354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpong School
ที่อยู่ : หมู่ 7 บ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50150
โทรศัพท์ :
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ. 2462
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองแกนพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 25
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:52:15 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -