หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131065
รหัส Smis 8 หลัก : 50052008
รหัส Obec 6 หลัก : 131065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : มัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MATTAYOMGALYANIVADHANACHALERMPRAKIAT
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านห้วยบง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 53317626
โทรสาร : 53317626
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12-พ.ย.-57
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.mgc.ac.th/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 165
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:41 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -