หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แดดน้อย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130342
รหัส Smis 8 หลัก : 50050093
รหัส Obec 6 หลัก : 130342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่แดดน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maedadnoi School
ที่อยู่ : หมู่ 4 แม่แดด ตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 053-317489
โทรสาร : 053-317489
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2520
อีเมล์ : banmaedadnoi_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่แดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 155
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 40

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 15:40:14 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -