ข้อมูลโรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หงานหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130314
รหัส Smis 8 หลัก : 50050090
รหัส Obec 6 หลัก : 130314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่หงานหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmeanganluang
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่หงานหลวง ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 095-4498957
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20/5/2521
อีเมล์ : Meanganluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ปางหินฝน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 103
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 45

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 14:43:56 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า