หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจ่มหลวง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130344
รหัส Smis 8 หลัก : 50050059
รหัส Obec 6 หลัก : 130344
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจ่มหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banjamluang
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านแจ่มหลวง ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 53317402
โทรสาร : 53317402
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22/5/2519
อีเมล์ : n.jamluang@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/pages/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87/158877284284911?fref=ts
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แจ่มหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 183
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 09:44:02 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -