Home สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้

321

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130329
รหัส Smis 8 หลัก : 50050096
รหัส Obec 6 หลัก : 130329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MaeTaLaTai
ที่อยู่ : หมู่ 3 แม่ตะละใต้ ตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 53460039
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2531
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่แดด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 170
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 48

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:03:41 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน