หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางอุ๋ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130325
รหัส Smis 8 หลัก : 50050115
รหัส Obec 6 หลัก : 130325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอุ๋ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Pang-Oung School
ที่อยู่ : หมู่ 1 ปางอุ๋ง ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 065-6388769
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2514
อีเมล์ : bposchool59@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 150
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 70

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:20:29 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -