หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่หยอด
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130326
รหัส Smis 8 หลัก : 50050116
รหัส Obec 6 หลัก : 130326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่หยอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunmaeyod school
ที่อยู่ : หมู่ 9 บ้านขุนแม่หยอด ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50270
โทรศัพท์ : 052-082856
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2520
อีเมล์ : koonmaeyod@hotmail.com
เว็บไซต์ : https://www.facebook.com/kunmaeyod
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่ศึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 154
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 94

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 17:30:07 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -