หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 6ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

ข้อมูลโรงเรียนบ้านขุนแม่รวม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนแม่รวม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130327
รหัส Smis 8 หลัก : 50050061
รหัส Obec 6 หลัก : 130327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนแม่รวม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunmaeruam
ที่อยู่ : หมู่ 1 บ้านขุนแม่รวม ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 58130
โทรศัพท์ : 052-082831
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17-พ.ค.-20
อีเมล์ : khunmaeruam164@gmail.com
เว็บไซต์ : www.kmr.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แจ่มหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 174
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 15:48:28 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -