หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ข้อมูลโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131022
รหัส Smis 8 หลัก : 50012011
รหัส Obec 6 หลัก : 131022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ออนวิทยาลัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : MAEONWITTAYALAI SCHOOL
ที่อยู่ : หมู่ 2 แม่เลน ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 053-106479
โทรสาร : 053-106479
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1062519
อีเมล์ : maeonschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.maeon.ac.th/maeon/Welcome%20to%20Maeonwittayalai%20School1.htm
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ออนกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 40
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14:38:48 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -