หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านออนหลวย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านออนหลวย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านออนหลวย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130946
รหัส Smis 8 หลัก : 50010137
รหัส Obec 6 หลัก : 130946
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านออนหลวย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banonlouy
ที่อยู่ : หมู่ 6 บ้านออนหลวย ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50130
โทรศัพท์ : 053-859419
โทรสาร : 53859419
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-43
อีเมล์ : school042@chaingmaiarea
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ออนเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13:43:31 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -