หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ข้อมูลโรงเรียนแม่วินสามัคคี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่วินสามัคคี
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130925
รหัส Smis 8 หลัก : 50040141
รหัส Obec 6 หลัก : 130925
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่วินสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maewinsamakkee school
ที่อยู่ : หมู่ 11 ห้วยโป่ง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50360
โทรศัพท์ : 53027699
โทรสาร : 53027699
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15-ม.ค.-77
อีเมล์ : maewinsamakkee@gmail.com
เว็บไซต์ : maewinsamakkee.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่วิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 36
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 17:58:21 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -