หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131021
รหัส Smis 8 หลัก : 50042005
รหัส Obec 6 หลัก : 131021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกาดวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANKADWITTAYAKOM
ที่อยู่ : หมู่ 4 ดอนเปา ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50360
โทรศัพท์ : 53489170
โทรสาร : 53489116
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2-มิ.ย.-20
อีเมล์ : bkwschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.bankad.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่วาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 33
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:48:47 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -