ข้อมูลโรงเรียนบ้านป่าติ้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าติ้ว
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130464
รหัส Smis 8 หลัก : 50020107
รหัส Obec 6 หลัก : 130464
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าติ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Patew
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าติ้ว ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50180
โทรศัพท์ : 0-5346-5119
โทรสาร : 0-5346-5119
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/10/2465
อีเมล์ : patew@cme2.go.th
เว็บไซต์ : patew.cme2.go.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันโป่ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 2
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 4

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:28:50 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า