หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลม

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130869
รหัส Smis 8 หลัก : 50030165
รหัส Obec 6 หลัก : 130869
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองลม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Konglom
ที่อยู่ : หมู่ 2 กองลม ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50350
โทรศัพท์ : 053-477063
โทรสาร : 053-477063
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1052481
อีเมล์ : bkg_school@windowslive.com
เว็บไซต์ : http://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองแหง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 130
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 2

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14:29:53 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -