Home สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนจั่น

ข้อมูลโรงเรียนวัดดอนจั่น

562

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนจั่น
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130002
รหัส Smis 8 หลัก : 50010009
รหัส Obec 6 หลัก : 130002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดดอนจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : watdonchan
ที่อยู่ : หมู่ 4 ดอนจั่นพัฒนา ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50000
โทรศัพท์ : 053-248690
โทรสาร : 053-248690
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-มิ.ย.-77
อีเมล์ : donchanschool@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.wdch.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:34 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน