Home สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

ข้อมูลโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน

1288

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130017
รหัส Smis 8 หลัก : 50010002
รหัส Obec 6 หลัก : 130017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : วัดช่างเคี่ยน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Watchangkian School
ที่อยู่ : หมู่ 1 ช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50300
โทรศัพท์ : 053-214224
โทรสาร : 53214224
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 4/6/2481
อีเมล์ : schoolck2011@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.wcks.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 5
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:00:14 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน