หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 1ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปิน

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอนปิน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปิน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130011
รหัส Smis 8 หลัก : 50010018
รหัส Obec 6 หลัก : 130011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอนปิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandonpin
ที่อยู่ : หมู่ 5 ดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50100
โทรศัพท์ : 053-277011
โทรสาร : 53277011
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2481
อีเมล์ : donpin_school@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.bandonpin.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : –
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2563 เวลา 14:40:56 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -