หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130994
รหัส Smis 8 หลัก : 50032001
รหัส Obec 6 หลัก : 130994
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงดาววิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangdao Wittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 2 ดอน ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 053-455245
โทรสาร : 53455255
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2513
อีเมล์ : cdw_kh@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.chiangdao.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 สิงหาคม 2556 เวลา 10:08:54 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -