Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่

ข้อมูลโรงเรียนบ้านใหม่

427

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130112
รหัส Smis 8 หลัก : 50030027
รหัส Obec 6 หลัก : 130112
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmai
ที่อยู่ : หมู่ 3 บ้านใหม่ ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 052-081930
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-78
อีเมล์ : baanmais@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองงาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 86
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:01:19 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน