Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

ข้อมูลโรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์

626

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130122
รหัส Smis 8 หลัก : 50030021
รหัส Obec 6 หลัก : 130122
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Hoay Jakan Border Patrol Police Memorial
ที่อยู่ : หมู่ 9 ห้วยจะค่าน ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 053-460011
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2518
อีเมล์ : ้hueyjakhanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลปิงโค้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 42

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 08:25:16 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน