Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางแดง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านปางแดง

543

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางแดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130103
รหัส Smis 8 หลัก : 50030005
รหัส Obec 6 หลัก : 130103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangdaeng
ที่อยู่ : หมู่ 9 ปางแดง ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 053-460263
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3-เม.ย.-53
อีเมล์ : ิbanpangdaeng@hotmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 9

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14:24:56 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน