หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 3ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองงาย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130111
รหัส Smis 8 หลัก : 50030026
รหัส Obec 6 หลัก : 130111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านเมืองงาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : CHOOMCHON BAN MUANGNGAI
ที่อยู่ : หมู่ 2 เมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 053-375122
โทรสาร : 035-375122
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1/5/2466
อีเมล์ : muangngai57@gmail.com
เว็บไซต์ : https://bit.ly/2JVa6Sk
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เมืองงาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 80
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:50:49 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -