Home สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

ข้อมูลโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม

387

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130098
รหัส Smis 8 หลัก : 50030009
รหัส Obec 6 หลัก : 130098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านวังจ๊อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choomchonbanwangjom
ที่อยู่ : หมู่ 4 วังจ๊อม ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50170
โทรศัพท์ : 53455191
โทรสาร : 53455191
ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20/6/2480
อีเมล์ : wangjom@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเชียงดาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 68
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 02:22:55 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า