หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนแม่โถวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่โถวิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130797
รหัส Smis 8 หลัก : 50050128
รหัส Obec 6 หลัก : 130797
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่โถวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maethowittayakom
ที่อยู่ : หมู่ 1 แม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : 052-000-593
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9-ม.ค.-14
อีเมล์ : maetho.cm5@gmail.com
เว็บไซต์ : www.maetho.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 75
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 74

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 12:09:26 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -