หน้าแรกสพม.เขต 34ข้อมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลโรงเรียนฮอดพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนฮอดพิทยาคม
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131014
รหัส Smis 8 หลัก : 50052004
รหัส Obec 6 หลัก : 131014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ฮอดพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Hotpittakom
ที่อยู่ : หมู่ 10 หางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : 053-461109 ,461
โทรสาร : 53461109
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2515
อีเมล์ : school@hpk.ac.th
เว็บไซต์ : www.hpk.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ท่าข้าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 90
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10:01:08 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า

บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -