หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านแควมะกอก

ข้อมูลโรงเรียนบ้านแควมะกอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแควมะกอก
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130826
รหัส Smis 8 หลัก : 50050159
รหัส Obec 6 หลัก : 130826
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแควมะกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : kwomakok school
ที่อยู่ : หมู่ 1 แควมะกอก ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : –
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-พ.ค.-81
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:40 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -