ข้อมูลโรงเรียนบ้านดอกแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอกแดง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130799
รหัส Smis 8 หลัก : 50050130
รหัส Obec 6 หลัก : 130799
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอกแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandokdang
ที่อยู่ : หมู่ 10 บ้านดอกแดง ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : 654189225
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 25-พ.ค.-21
อีเมล์ : bandokdangschool@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 65
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 65

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:45:46 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า