หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลอย

ข้อมูลโรงเรียนบ้านกองลอย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกองลอย
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130800
รหัส Smis 8 หลัก : 50050131
รหัส Obec 6 หลัก : 130800
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกองลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankongloi school
ที่อยู่ : หมู่ 4 บ้านกองลอย ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50240
โทรศัพท์ : 053-460083
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 14-ก.ย.-82
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : www.kongloi.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บ่อสลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 57
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 56

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 03:04:10 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -