หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 5ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงติง

ข้อมูลโรงเรียนบ้านตุงติง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตุงติง
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130783
รหัส Smis 8 หลัก : 50050224
รหัส Obec 6 หลัก : 130783
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านตุงติง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANTOONGTING
ที่อยู่ : หมู่ 11 ตุงติง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50310
โทรศัพท์ : –
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2531
อีเมล์ : bantoongtingschool@gmail.com
เว็บไซต์ : https://www.bantoongtingschool.wordpress.com
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อมก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 112
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 22

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 08:28:22 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -