ข้อมูลโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050131013
รหัส Smis 8 หลัก : 50042003
รหัส Obec 6 หลัก : 131013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : HANGDONGRATHRATHUPATHUM
ที่อยู่ : หมู่ 5 แม่ขัก ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53441809
โทรสาร : 53441809
ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : webadmin@hangdong.ac.th
เว็บไซต์ : www.hangdang.ac
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หางดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1.5

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:30 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า