ข้อมูลโรงเรียนบ้านสันผักหวาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันผักหวาน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130757
รหัส Smis 8 หลัก : 50040070
รหัส Obec 6 หลัก : 130757
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันผักหวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SanphakWan
ที่อยู่ : หมู่ 7 สันผักหวาน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53441758
โทรสาร : 53430747
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 18052502
อีเมล์ : anetaj2708@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ : http://www.spw-school.com/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สันผักหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 6

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 08:36:43 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน

เชิญแสดงความคิดเห็นเจ้า