Home สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ข้อมูลโรงเรียนบ้านฟ่อน

ข้อมูลโรงเรียนบ้านฟ่อน

343

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฟ่อน
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130752
รหัส Smis 8 หลัก : 50040078
รหัส Obec 6 หลัก : 130752
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านฟ่อน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : baanfhon School
ที่อยู่ : หมู่ 2 บ้านฟ่อน ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53125121
โทรสาร : 53125121
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 26-ธ.ค.-81
อีเมล์ : baanfhon@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 22
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:35:40 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน