หน้าแรกสพป.เชียงใหม่ เขต 4ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

ข้อมูลโรงเรียนบ้านน้ำแพร่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำแพร่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1050130732
รหัส Smis 8 หลัก : 50040056
รหัส Obec 6 หลัก : 130732
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำแพร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamphrae
ที่อยู่ : หมู่ 4 244 บ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ : 50230
โทรศัพท์ : 53022327
โทรสาร : 53441327
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2481
อีเมล์ : achara_09@ hotmail .com
เว็บไซต์ : www.namphare.com/index.html
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : น้ำแพร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 6
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 3

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 02:10:14 น.)


ติดต่อเช่ารถพร้อมคนขับ/ซื้อสินค้า/โฆษณาข่าวสาร
Add friend ที่ @topcm
เพิ่มเพื่อน
บทความที่เกี่ยวข้อง
- Advertisment -